PAUC Overleg

De Stichting PAUC Overleg heeft als doelstelling het creëren, het in stand en actueel houden van een relevant netwerk van kennis- en informatieprofessionals, werkzaam bij kantoren in de advocatuur, het notariaat, de fiscale praktijk en bij rechtsbijstandverzekeraars.

De stichting bevordert:

  • het uitwisselen van informatie met betrekking tot uitgeversaangelegenheden en productleveranciers;
  • de vakbekwaamheid, gericht op professionalisering en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • expertise- en kennisdeling inzake (juridisch) kennismanagement.

Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals workshops, lezingen en cursussen. Tevens wordt gelegenheid gegeven tot discussie en kennisontwikkeling.

De deelnemers van de Stichting PAUC Overleg komen tenminste vier keer per jaar samen voor een plenaire vergadering. Deze vergadering vindt doorgaans plaats bij één van de aangesloten kantoren.

Om de slagvaardigheid te vergroten heeft de stichting werkgroepen in het leven geroepen, die op verschillende terreinen actief zijn.