Historie

Stichting PAUC Overleg is samengesteld uit twee organisaties, te weten het Platform Advocatenkantoren Uitgevers Contacten (PAUC) en Stichting Het Overleg.

Het PAUC komt voort uit een subcommissie van de Commissie Uitgeverscontacten (CUC), die in 1992 is ontstaan. Omdat er behoefte was aan een bredere vertegenwoordiging vanuit de beroepsgroep van informatieprofessionalsĀ in het overleg met juridische uitgevers en productleveranciers, is in 2002 het PAUC opgericht.

Stichting Het Overleg is in 2000 opgericht met het doel de vakbekwaamheid te verhogen door het aanbieden van scholing- en themabijeenkomsten aan kennismanagers, bibliothecarissen, know-how medewerkers en documentalisten die werkzaam zijn binnen de advocatuur en het notariaat en rechtsbijstandverzekeraars.

Stichting Het Overleg en PAUC zijn per 1 juni 2012 opgegaan in de nieuwe stichting PAUC Overleg.