Werkgroepen

Alle deelnemers van Stichting PAUC Overleg maken deel uit van één van de werkgroepen die door de stichting in het leven zijn geroepen. Deze werkgroepen houden zich bezig met de volgende onderwerpen:

Communicatie

De werkgroep Communicatie houdt zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van de website van Stichting PAUC Overleg en onderhoudt daarbij een platform voor de uitwisseling van informatie tussen de deelnemers van PAUC Overleg.

Contentintegratie en digitale toegang

Deze werkgroep verdiept zich in online databanken en contentintegratiesystemen zoals Rechtsorde en Legal Intelligence. Daarnaast legt zij de focus op de verschijningsvormen waarop digitale informatie aangeboden wordt, bijvoorbeeld, e-books en apps, en probeert zij vanuit het perspectief van kantoren de samenhang inzichtelijk te maken.

Uitgevers

Deze werkgroep inventariseert de contacten met en de inkoop bij de verschillende uitgevers en de daarbij behorende contracten.

Professionalisering

De werkgroep Professionalisering houdt zich bezig met het ontwikkelen en organiseren van trainingen en sessies op of verwant aan het gebied van kennis- en informatiemanagement. Deze trainingen en sessies dragen bij aan de verdere beroepsontwikkeling, kwaliteit en competenties van kennis- en informatieprofessionals werkzaam in het juridische domein.

Overige samenwerking

De overige samenwerkingsvormen bestaan o.a. uit Juriconnect, stichting POC en Citeren Online Bronnen. POC haakt aan bij een project van de overheid om al haar informatie via ‘open source’ toegankelijk te maken.